2021eko abenduaren 14ko akta

1. Akta hau onartzea: 2021eko azaroaren 30ekoa.

2.  "24.1   Iurramendi   pasealekua" Azpiesparruko   hitzarmen-batzarraren eraketa-eskritura eta horren estatutuen berrespena.

3. “24.1   Iurramendi   pasealekua” azpiesparruko   urbanizazio proiektuaren hasierako onespena.

4.  Dekretu hauen berri ematea:

2021/1958  Dekretua:   2021/47   eta 2021/48 faktura zerrendak.
2021/1989  Dekretua:  2021/49 faktura zerrendak.

Gobernu batzarreko akta eskuratu