2021eko abenduaren 21eko akta

1. Akta   hau   onartzea:   2021eko abenduaren 14koa.

2.  12.4 San Frantzisko pasealekua 32-34-36" azpiesparruan dagoeneko eratuta dagoen zortasuna arautzeko eskritura publikoaren berrespena.

Gobernu batzarreko akta eskuratu