2021eko apirilaren 20ko akta

1. Akta hau onartzea: 2021eko martxoaren 16an ohiko bilkurakoa.

2. Tolosako udal eraikinak eta hirialtzariak garbitzeko zerbitzukontratuaren lizitazioa huts deklaratzea.

3. Dekretu hauen berri ematea:
- 2021/ 453 Dekretua: 2020/77 faktura zerrenda.
- 2021/ 541 Dekretua: 2021/6 faktura zerrenda.
- 2021/ 619 Dekretua: 2021/7 eta 2021/8 faktura zerrendak.

Gobernu batzarreko akta eskuratu