2021eko azaroaren 30eko akta

1. Akta hauek  onartzea:
    2021eko   azaroaren   23ko   ez  ohiko bilkura publikoa.
    2021eko   azaroren   23ko   ohiko bilkura.

2. “13.1 San Frantzisko pasealekua 37” Azpiesparruaren   garapenerako sinatutako   hirigintzako   hitzarmena azkendutzat   emateko   prozedura abiaraztea   eta   entzunaldi   epea irekitzea.

3. "24.1   iurramendi   pasealekua" azpiesparruko   urbanizatze   jarduketa programa   egikaritzeko   hirigintza hitzarmenaren   behin-betiko onespena.

4. Onartzea HAZI Fundazioaren, Basque Culinary   Centerren   eta   Tolosako udalaren   arteko   lankidetza-hitzarmena,   Tolosan   (Gipuzkoa) euskal   elikadura-katearen ekintzailetza- eta digitalizazio-polo bat bultzatzeko.

5. Dekretu hauen berri ematea:
    2021/1908  Dekretua:   2021/45 eta 2021/46  faktura zerrendak.

Gobernu batzarreko akta eskuratu