2021eko ekainaren 15eko akta

1. Akta hau onartzea: 2021eko ekainaren 8ko ohiko bilkurakoa.

2. Trafikoko Buruzagitza Nagusia erakunde autonomoaren eta Estatuko udalerri eta probintzien Federazioaren arteko hitzarmenari atxikitzea, informazioa trukatzeko eta elkarren arteko administrazio-lankidetzarako.

3. Tolosako hiri-garraio kolektiboaren zerbitzu publikoa kudeatzeko zerbitzu-kontratuan, Autobuses Cuadra SA enpresak egin duen eskaera kontratuaren baldintza ekonomikoak berrorekatzeko.

Gobernu batzarreko akta eskuratu