2021eko ekainaren 22ko akta

1. Akta hau onartzea: 2021eko ekainaren 15eko ohiko bilkurakoa.

2. Hasierako onespena ez ematea 6.1 San Cosme eta San Damian azpiesparruko urbanizazio proiektuari.

3. Asuncion klinikaren eraikina handitu ahal izateko xehetasun azterlana. Hasierako onespena.

4. Dekretu hauen berri ematea: 2021/1050 Dekretua: 2021/18 faktura zerrenda. 2021/ 1051 Dekretua: 2021/19 faktura zerrenda.

5. Onartzea Tolosako Alondegi plazan zentro gerontologikoa eta aparkalekua, eguneko zentroa eta hirugarren adinekoentzako apartamentu tutelatuak egiteko eta ustiatzeko emakidaren kontratuaren aldaketa, adineko pertsonentzako eguneko arreta zerbitzu berezia eskaini ahal izateko.

6. Onartzea Tolosako parke, lorategi, berdegune eta kaleko zuhaitzen mantentze-lanen zerbitzu-kontratuaren azken luzapena, eta prezioaren berrikuspena egitea.

Gobernu batzarreko akta eskuratu