2021eko ekainaren 8ko akta

  1. Akta hau onartzea: 2021eko maiatzaren 25eko ohiko bilkurakoa.
  2. Hasierako onespena ematea 24. Iurre esparruko "24.1 Iurramendi pasealekua" azpiesparruko urbanizatze jarduketa programa egikaritzeko hirigintza hitzarmenari.
  3. Dekretu hauen berri ematea:
  •    2021/ 904 Dekretua: 2021/15 eta 2021/16 faktura zerrendak.
  •    2021/ 903 Dekretua: 2021/17 faktura zerrenda.

Gobernu batzarreko akta eskuratu