2021eko maiatzaren 11ko akta

1. Akta hau onartzea: 2021eko apirilaren 20ko ohiko bilkurakoa.

2. Dekretu hauen berri ematea:
- 2021/ 673 Dekretua: 2020/78 faktura zerrenda.
- 2021/ 674 Dekretua: 2021/9 eta 2021/10 faktura zerrendak.
- 2021/709 Dekretua: 2021/11 faktura zerrenda.

Gobernu batzarreko akta eskuratu