2021eko maiatzaren 18ko akta

1. Akta hau onartzea: 2021eko maiatzaren 11ko ohiko bilkurakoa.

2. Dirulaguntzak izapidetzeko agiri normalizatuak onartzea, eta ZERBIKAT eta izapideen eskuliburuan dagoen informazioa eguneratzea.

3. Hasierako onarpena ematea 24. Iurre eremuko "24.1 Iurramendi pasealekua" azpieremuko Urbanizatzeko Jarduketa Programari (2021eko apirilaren 15ean aurkeztutako  dokumentuari).

4. Dekretu honen berri ematea:
   - 2021/ 792 Dekretua: 2021/12 faktura zerrenda.

Gobernu batzarreko akta eskuratu