2021eko martxoaren 16ko akta

1. Akta hau onartzea: 2021eko martxoaren 9ko ohiko bilkurakoa.

2. Onartzea Tolosaldea Garatzen SAri Plaza Zaharreko 10eko hiri-finka zuzeneko kontzesioan lagatzea.

3. Onartzea Tolosako udalerrian etxez-etxeko laguntzaren zerbitzu kontratuarenluzapena.

4. Dekretu hauen berri ematea:
     - 2021/ 401 Dekretua: 2020/76 faktura zerrenda.
     - 2021/ 428 Dekretua: 2021/2 eta 2021/3 faktura zerrendak.
     - 2021/ 429 Dekretua: 2021/4 faktura zerrenda.

Gobernu batzarreko akta eskuratu