2021eko martxoaren 9ko akta

1. Akta hau onartzea: 2021eko otsailaren 23ko ohiko bilkurakoa.

2. Hasierako onespena ematea “21. Araxes Paperfabrika” Hirigintza esparruko 21.1 Azpiesparruko Hiri Antolamenduko Plan Bereziari eta Ingurumen Azterketa Estrategikoari (2020 iraila).

 3. Zerbitzu-kontratuaren espedientea onartzea, Tolosako bide publiko batzuetan (TAO) ibilgailuen aparkamendua kontrolatzeko, mugatzeko eta antolatzeko, baita zonen geroko kudeaketa egiteko ere, aparkalekuaren zuzeneko kontrolari (arau-hausteak salatzea barne), bilketari eta instalazioen mantentze integralari dagokienez, eta lizitazioari hasiera ematea.

4. Onartzea covid-19ak sortutako egoeragatik eta Osasun Ministerioak emandako garbiketa protokoloen ondorioz, udal eraikinak eta hiri altzariak garbitzeko zerbitzu kontratuan  izandako gainkostuak ordaintzeko eskaera eta kontratuaren aldaketa.

5. Dekretu hauen berri ematea:
- 2021/ 320 Dekretua: 2020/70 faktura zerrenda.
- 2021/ 319 Dekretua: 2020/71 eta 2020/72 faktura zerrendak.
- 2021/ 342 Dekretua: 2020/73 eta 2020/74 faktura zerrendak.
- 2021/395 Dekretua: 2020/75 faktura zerrenda.
- 2021/ 390 Dekretua: 2021/1 faktura zerrenda.

Gobernu batzarreko akta eskuratu