2021eko otsailaren 12ko akta

1. 2021. urteko udal langileen egutegiak onartzea.

2. Onartzea kontuhartzaile eta diruzain lanpostua betetzeko lehiaketa arruntaren oinarri espezifikoak.

Gobernu batzarreko akta eskuratu