2021eko otsailaren 23ko akta

1 Akta hauek onartzea:
  - 2021eko otsailaren 9ko ohiko bilkurakoa.
  - 2021eko otsailaren 12ko ez ohiko bilkurakoa.

2. Onartzea Tolosako kaleak garbitzeko zerbitzu-kontratuan makinak ekartzean izandako atzerapena-dela eta amortizazioan izandako ondorioak.

3. Dekretu hauen berri ematea:
   - 2021/238 Dekretua: 2020/67,2020/68 eta 2020/69 faktura zerrendak.

Gobernu batzarreko akta eskuratu