2021eko otsailaren 9ko akta

1. 2021eko urtarrilaren 11ko ohiko bilkurako akta onartzea.

2. 2021. urteko udal langileen egutegiak.

3. Udaltzaingoko ordezkariek egindako eskaerei erantzutea.

4. Behin betiko onespena ematea Tolosako Hiri Antolamenduko Plan Orokorraren 6.1. San Kosme eta San Damian azpiesparruko birpartzelazio proiektuaren aldaketari.

5. Tolosako Hiri-garraio kolektiboaren zerbitzu publikoa kudeatzeko zerbitzu-kontratuaren esleipena.

6. Dekretu hauen berri ematea:
    - 2021/0057 Dekretua: 2021/58 eta 2020/59 faktura zerrendak.
    - 2021/0069 Dekretua: 2021/60 eta 2020/61 faktura zerrendak.
    - 2021/0121 Dekretua: 2021/62
    - 2021/0120 Dekretua: 2021/63, 2020/64 eta 2020/65 faktura zerrendak.
    - 2021/130 Dekretua: 2021/66 faktura zerrenda

Gobernu batzarreko akta eskuratu