2021eko urriaren 13ko akta

1. Akta hau onartzea: 2021eko irailaren 20ko ohiko bilkurakoa.

2. “24.1 Iurramendi pasealekua” azpiesparrua urbanizatzeko jarduketaprograma. Behin betiko onespena.

3 .Iurramendi baratze parkearen lursailak esleitzeko deialdiaren oinarriak onartzea.

4. Dekretu hauen berri ematea:
2021/1628 Dekretua: 2021/36 eta 2021/38 faktura zerrendak.
2021/1529 Dekretua, 2021/37 faktura zerrenda.
2021/1652 Dekretua:, 2021/39 faktura zerrenda.

Gobernu batzarreko akta eskuratu