2021eko urriaren 19ko akta

1. Akta hau onartzea: 2021eko urriaren 13ko ohiko bilkurakoa.

2. Iurramendi baratze parkearen lursailak esleitzeko   deialdiaren   oinarriak onartzea.

Gobernu batzarreko akta eskuratu