2021eko uztailaren 26ko akta

1. Huts deklaratzea Tolosako udalerrian arlo sozioedukatiboan eta psikosozialean esku-hartzeko zerbitzu-kontratua arautuko duen adjudikazioaren kontratazio jardunbidea eta lizitazioa.
2. Onartzea Tolosako San Blas, Bedaio eta Aldabako udal hilerrien kudeaketa integralaren emakida kontratuaren luzapena.
3. Onartzea Tolosako San Blas, Bedaio eta Aldabako udal-hilerrien kudeaketa integralaren zerbitzu-kontratuaren adjudikazioa.
4. Tolosako udal eraikinak eta hiri-altzariak garbitzeko zerbitzu-kontratua adjudikatzea.
5. Akta hau onartzea: 2021eko uztailaren 6ko ohiko bilkurakoa.
6. Onartzea covid-19ak sortutako egoeragatik eta Osasun Ministerioak emandako garbiketa protokoloen ondorioz, udal eraikinak eta hiri altzariak garbitzeko zerbitzu kontratuan 2021. urtean izandako gainkostuak ordaintzeko eskaera  eta kontratuaren aldaketa.
7. Dekretu hauen berri ematea:
      2021/ 1110 Dekretua: 2021/20 eta 2021/21 faktura zerrendak.
      2021/ 1167 Dekretua: 2021/22 eta 2021/23 faktura zerrendak.
      2021/1228 Dekretua: 2021/24 faktura zerrenda.
      2021/1235 Dekretua: 2021/25 faktura zerrenda.

Gobernu batzarreko akta eskuratu