2021eko uztailaren 6ko akta

1. 2021eko ekainaren 22an egindako Gobernu Batzarreko akordio hauek berrestea:

  • Tolosako Alondegi plazan zentro gerontologikoa eta aparkalekua, eguneko zentroa eta hirugarren adinekoentzako apartamentu tutelatuak egiteko eta ustiatzeko emakidaren kontratuaren aldaketa, adineko pertsonentzako eguneko arreta zerbitzu berezia eskaini ahal izateko.
  • Tolosako parke, lorategi, berdegune eta kaleko zuhaitzen mantentze-lanen zerbitzukontratuaren azken luzapena, eta prezioaren berrikuspena egitea.

2. Akta hau onartzea: 2021eko ekainaren 22ko ohiko bilkurakoa.

Gobernu batzarreko akta eskuratu