2018ko abenduaren 4ko akta

1. Ondorengo akta onartzea:
   2018ko urriaren 30eko Ohiko Osoko Bilkurakoa.

2. Euskara ikasten ari diren tolosarrei diru-laguntzak emateko arautzen duen udal ordenantzaren aldaketa hasieraz onartzea.

3. Euskararen erabilera normalizatzeko plana 2018/2022. VI Plangintzaldia onartzea.

4. Ordenantza aldaketa hasieraz onartzea. Etxe abereen arau-hauste larrien zigorrak ezartzeko eskumena Gobernu Batzarrari ematea.

5. Tolosako Musika Banda Elkarteak gaur egun egiten dituen jarduerak Tolosako Udalak bere gain hartuko dituenaren berariazko zerbitzuaren aitorpenaren memoriaren onespena.

6. Onartzea kudeaketa gomendioaren hitzarmena, Donostiako Musika eta dantza eskolaren eta Tolosako Udalaren artekoa, Lan poltsak modu bateratuan kudeatzekoa, hauek musika eta dantza ikastetxeetan erabili daitezen.

EranskinaTamaina
PDF icon 20181204.pdf602.16 KB