2018ko irailaren 25ko akta

1. Ondorengo akta onartzea:
   2018ko uztailaren 26ko Ohiko Osoko Bilkurakoa.
2. Tolosan, irabazi asmorik gabeko gazte elkarteen edo elkartu gabeko gazteen ekimenak sustatzeko diru laguntzak emateko ordenantza bereziaren aldaketa: hasierako onespena.
3. Itxitako ekitaldiko fakturen onarpena.
4. 2018ko diru-laguntzen eranskinaren aldaketaren onarpena.
5. Zergak eta udal zuzenbide publikoaren bestelako sarrerak kudeatzeko eta biltzeko 2019rako Ordenantza Orokorraren aldaketen hasierako onarpena.
6. 2019rako Ondasun Higiezin gaineko Zergaren ordenantzaren aldaketen hasierako onarpena.
7. 2019rako Trakzio mekanikoko ibilgailuen ordenantzaren aldaketen hasierako  onarpena.
8. 2019rako Hiri izaerako lurren balio gehitzearen ordenantzaren aldaketen hasierako  onarpena
9. 2019rako Zerbitzu publikoak eskaini eta jarduerak burutzeagatiko tasaren ordenantzaren aldaketaren hasierako onarpena.
10. 2019rako Jabari publikoaren erabilera pribatiboari eta aprobetxamendu bereziari dagokion tasaren ordenantzaren aldaketaren hasierako onarpena.
11. 2019ko prezio publikoen aldaketaren hasierako onarpena.
12. 5/2018 lege-ingiraren altxaketaren onarpena.
13. 1768/2018 (11/2018 kreditu gehigarria) eta 1769/2018 (12/2018 kreditu transferentzia) dekretuen jakinarazpena.
14. Alkatetzako dekretu hauen berri ematea: 2018ko uztailaren 1etik abuztuaren 31ra (2018/1.359- 2018/1.654).
15. EH BILDU taldearen izendapen hauen berri ematea:
    Batzorde informatiboetako ordezkariak eta  ordezkoak.
16.Galderak eta eskaerak.

EranskinaTamaina
PDF icon 20180925.pdf439.3 KB