2019ko irailaren 26ko akta

1. Ondorengo akta onartzea:
   2019ko uztailaren 19ko Aparteko  Osoko Bilkurakoa.
2. Tolosako Udaleko Lanpostuen Zerrendaren aldaketa behin-behineko izaeraz onartzea.
3. Hasierako onarpena ematea, 2020. urterako, ordenantza fiskal honen aldaketari: Ordenantza orokorra, zergak eta zuzenbide publikoaren bestelako sarrerak kudeatzeko eta biltzeko.
4. Hasierako onarpena ematea, 2020. urterako, ordenantza fiskal honen aldaketari: Ondasun higiezinei buruzko zerga erregulatzen duen Ordenantza Fiskala.
5. Hasierako onarpena ematea, 2020. urterako, ordenantza fiskal honen aldaketari: Trakzio mekanikoko ibilgailuen gaineko zerga arautzen duen Ordenantza Fiskala.
6. Hasierako onarpena ematea, 2020. urterako, ordenantza fiskal honen aldaketari: Eraikuntza, instalazio eta obren gaineko zerga arautzen duen Ordenantza Fiskala.
7. Hasierako onarpena ematea, 2020. urterako, ordenantza fiskal honen aldaketari: Hiri izaerako lurren balio gehikuntzaren gaineko zerga arautzen duen Ordenantza Fiskala.
8. Hasierako onarpena ematea, 2020. urterako, ordenantza fiskal honen aldaketari: Zerbitzu publikoak eskaini eta jarduerak burutzeagatiko tasak arautzen dituen Ordenantza Fiskala.
9. Hasierako onarpena ematea, 2020. urterako, ordenantza fiskal honen aldaketari: Herri jabari publikoaren erabilera pribatiboari eta haren aprobetxamendu bereziari dagozkien tasen Ordenantza Fiskala.
10. Hasierako onarpena ematea Ordenantza honen aldaketari: Zerbitzuak eman edo udal jarduerak burutzeagatiko prezio publikoak arautzen dituen ordenantza.
11. Hasierako onarpena ematea 2019/13 kreditu gehigarriari.
12. Itxitako ekitaldietako ordainagiriak onartzea.
13. Akats zuzenketa honen berri ematea: Gizarte Zerbitzuen eta Osasunaren alorreko lankidetzarako eta garapenerako dirulaguntzak arautzen dituen ordenantza espezifikoaren eta bere eranskinen aldaketaren testuan izandako akatsen zuzenketa.
14. Batzorde informatiboen osaketa: zinegotzien eta taldeen zerrenda.
15. Batzorde informatiboei buruzko dekretuen berri ematea: 2019/1469 eta 2019/1470.
16. 2019/1390 Dekretuaren berri ematea: Delegazioaren abokazioa:
17. Alkatetzako dekretu hauen berri ematea:
    2019ko maiatzaren 2tik abuztuaren 31ra  (2019/692-2019/1.416).
18. Mozioa, aldaketa klimatikoaren aurkako  konpromisoak hartzeko.
19. Mozioa, Nafarroako erdialdeko uholde larrien aurrean.
20. Galderak eta eskaerak.

EranskinaTamaina
PDF icon 20190926.pdf694.83 KB