2019ko maiatzaren 14ko akta

1. Batzar Unibertsal orokorraren funtzioetan,  Tolosa Lantzen SA Sozietateko 2018ko ekitaldiari dagozkion urteko kontuen onarpena.

2. Ondorengo aktak onartzea:
   2019ko otsailaren 26ko  Ohiko Osoko Bilkurakoa.
   2019ko apirilaren 10eko  Ohiko Osoko Bilkurakoa.
   2019ko apirilaren 29ko  Aparteko Osoko Bilkurakoa.

3. Hasieraz onartzea gizarte zerbitzuen,  osasunaren eta nazioarteko lankidetzaren alorreko dirulaguntzak arautzen dituen ordenantzaren aldaketa.

4. Udal langileen zein erabateko dedikazioarekin edo dedikazio partzialarekin aritzen diren Korporazioko kideen ordainsarien igoera onartzea.

5. Onartzea Tolosako Hiri Ordenazioko Plan Orokorreko 12.1 Azpiesparruan —Alondegia— dagoen lurzoru zati baten erabilera eta luperketa Gipuzkoako Foru Aldundiari lagatzea.

6. Alkatetzako dekretu hauen berri ematea:
   2019ko martxoaren 1etik apirilaren 30era (2019/372-2019/691).

7.Galderak eta eskaerak.

EranskinaTamaina
PDF icon 20190514.pdf327.06 KB