2020ko ekainaren 25eko akta

1. Ondorengo aktak onartzea:
2020ko ekainaren 8ko Aparteko Osoko Bilkurakoa.

2. Tolosako parke, lorategi, berdegune eta kaleko zuhaitzen mantentze-lanen zerbitzukontratua luzatzea eta prezioaren berrikuspenari buruzko eskuordetza onartzea.

3. 2020ko zergak eta udal zuzenbide publikoaren bestelako sarrerak kudeatzeko eta biltzeko ordenantza orokorraren aldaketa.

4. 2020ko zerbitzu publikoak eskaini eta jarduerak burutzeagatiko tasen ordenantza fiskalaren aldaketa.

5. 2020ko jabari publikoaren erabilera pribatiboari eta haren aprobetxamendu bereziari dagozkien tasen ordenantza fiskalaren aldaketa.
Emendakina 2.2.3 eranskina:Azokak.

6. 2020ko Aurrekontuko kredituen ez erabilgarritasunaren aitorpena onartzea.

7. Onartzea itxitako ekitaldiko fakturen ordainketa.

8. 2019ko Aurrekontuaren likidazioa. Egonkortasunari buruzko txostenaren berri ematea Udalbatzarrari.

9. Udal sozietateetan eta gainerako erakundeetan kargu-uzteen eta izendapenen berri ematea.

10. Dekretu hauen berri ematea:
- 2020/735, Alkatetza Dekretua, Udaleko lanaren antolakuntzari buruzko instrukzioa onartzen duena.
- 2020/766 Alkatetza Dekretua.
- 2020/769 Alkatetza Dekretua.
- 2020/822 Alkatetza Dekretua.

11. Alkatetzako dekretu hauen berri ematea:
2020ko maiatzaren 4tik 29ra (2020/624-2020/748).

12. Mozioa: Ekainaren 28a. Gay, Lesbiana, Transexual, Bisexual, Intersexual eta Queeren eskubideen Nazioarteko Eguna.

13. Galderak eta eskaerak.

EranskinaTamaina
PDF icon 20200625.pdf870.23 KB