2020ko uztailaren 30eko akta

1. Ondorengo aktak onartzea:
   2020ko maiatzaren 28ko Ohiko Osoko Bilkurakoa.
   2020ko ekainaren 25eko Ohiko Osoko Bilkurakoa.

2. Tolosako kaleak garbitzeko zerbitzu-kontratuaren espedientea onartzea eta lizitazioari hasiera ematea.

3. Tolosako Udaleko 2020ko Lanpostuen Zerrenda behin behingoz onartzea.

4. 8/2020 Kreditu aldaketarako espedientea, kreditu gehigarrien modalitatean.
   879/2020 Alkatetza dekretua balioztatzea.

5. Hasierako onarpena ematea 2020ko dirulaguntzen eranskinaren aldaketei 2-2020.

6. 2020ko zerbitzu publikoak eskaini eta jarduerak burutzeagatiko tasak arautzen dituen ordenantzaren akats zuzenketaren berri ematea.

7. 2019ko Tolosako Udal Sektorearen Kontu Publikoaren Kontu Orokorra behin betiko onartzea.

8. Udal sozietateetan eta gainerako erakundeetan kargu-uzteen eta izendapenen berri ematea.

9. Alkatetzako dekretu hauen berri ematea:
   2020ko ekainaren 1etik 30era (2020/749-2020/977).

10. Mozioa, irregulartasun administratibo egoeran dauden etorkinentzako ezohiko erregularizazio prozedura abiaraztearen alde.

11. ORAIN ARDURA herritarren ekimenaren mozioa, Tolosako EH Bildu udal taldeak aurkeztuta.

12. Galderak eta eskaerak.

EranskinaTamaina
PDF icon 20200730.pdf584.46 KB