Ikastetxeetako igeriketa kanpaina

Oinarri hauei aplikatuko zaizkie Lehen Hezkuntzako Tolosako ikastetxeek, Eskola Kirolaren, urtero egiten duten igeriketa kanpainarako diru-laguntzak eskatzeko eta emateko kiroletako ordenantza arautzailean (4. eranskina) egindako aldaketak.

Aldaketa horiek, behin betiko onarpenaren zain, 2018ko maiatzaren 29an Udal Batzarrak egindako Osoko Bilkuran onartutakoak dira.

Dirulaguntzen Ordenantza Orokorra

Kiroletako dirulaguntzen Ordenantza

 

DOKUMENTUAK:

- Eskaera orria
- Zinpeko aitorpena
- Baimen klausula