Tolosako ikastetxeek Eskola Kirolaren kudeaketarako eta arretarako egitura espezifikoak sortzeko eta garatzeko diru-laguntzak

Oinarri hauei aplikatuko zaizkie Tolosako ikastetxeek Eskola Kirolaren kudeaketarako eta arretarako egitura espezifikoak sortzeko eta garatzeko diru-laguntzak eskuratzeko ordenantza arautzaileak (2.eranskina) egindako aldaketak. Aldaketa hauek, behin betiko onarpenaren zain, 2018ko maiatzaren 29an Udal Batzarrak egindako Osoko Bilkuran onartutakoak dira.

Dirulaguntzen Ordenantza Orokorra

Kiroletako dirulaguntzen Ordenantza

 

DOKUMENTUAK:

- Eskaera orria
- Zinpeko aitorpena
- Baimen klausula