Antolakuntza lan-esparruko informazio batzorde iraunkorreko deialdia

2023ko Azaroaren 22a

DATA: 2023ko azaroaren 22an
ORDUA;

1. Deialdia: 11:00 etan
2. Deialdia: 12:00 etan

LEKUA: Pleno aretoa

 

GAI-ZERRENDA

 

1. Akta hau onartzea:

2023ko urriaren 18ko Antolakuntza Lan Esparruko Informazio Batzorde Iraunkorreko ohiko bilkurakoa.

2. Onartzea Tolosako udaleko giza baliabideak arrazionalizatzeko  programaren bigarren atala.

3. 2023an jasota, 2022ko ekitaldiari dagokion faktura onartzea.

4. 2023an jasota, 2022ko ekitaldiari dagokion faktura onartzea. Akats zuzenketa.

5. Onartzea 2023. urterako Taxien tarifak.

6. 2023ko urriari dagokion kudeaketa-txostenaren berri ematea.

7. 2024ko aurrekontu-proiektuaren proposamenaren aurkezpena

8. Galderak eta eskaerak.