Pertsonal Balioaniztunen lau plaza, txanda librean, betetzeko hautaketa-prozesua arautuko duten oinarri espezifikoak eta deialdia.