Ekonomiaren sustapena, Merkataritza, Feriak eta Turismoa

Departamentu hauen ardurak honako hauek dira: enplegua suspertzea, merkataritza indartzea, feriak antolatzea, turismoari bultzada ematea eta informazioa zabaltzea.

Parte hartzen