13.1 San Frantzisko pasealekua 37 azpiesparruko Xehetasun azterlana