Urbanizazio, eraikuntza eta ingurumen, paisaia eta naturaren kontserbaziorako Udal Ordenantza

Tolosako Udalak Ordenantza hau onartu zuen 2010eko abenduaren 28an.
Ikusi Ordenantza

Udalbatzak, 2013ko abenduaren 26an, aldaketa bat egin zion jatorrizko Ordenantzari; zehazki, bere 109. artikuluan, Ostalaritzako jarduerak ezartzeko distantziak zehazten dituena.
Ikusi 109 artikulua aldatuta.

Udalbatzak, 2014ko uztailaren 29an, aldaketa bat egin zion jatorrizko Ordenantzari; zehazki, bere 111 eta 116 artikulueta, Ostalaritza eta jolas jarduerak arautzen dituztenak.

Ikusi 111 eta 116 artikuluak aldatuta.