Urbanizazio, eraikuntza eta ingurumen, paisaia eta naturaren kontserbaziorako Udal Ordenantza

Tolosako Udalak Ordenantza hau onartu zuen 2010eko abenduaren 28an.Ikusi Ordenantza.

Udalbatzak, 2013ko abenduaren 26an, aldaketa bat egin zion jatorrizko Ordenantzari; zehazki, bere 109. artikuluan, Ostalaritzako jarduerak ezartzeko distantziak zehazten dituena. Ikusi 109 artikulua aldatuta.

Udalbatzak, 2014ko uztailaren 29an, aldaketa bat egin zion jatorrizko Ordenantzari; zehazki, bere 111 eta 116 artikuluetan, Ostalaritza eta jolas jarduerak arautzen dituztenak. Ikusi 111 eta 116 artikuluak aldatuta.

Udalbatzak, 2022ko Udalbatzak 2022ko azaroaren 24an,  erabaki zuen aldatzea ordenantzaren IV. Titulua (ostalaritza eta jolas jarduerak baimentzea eta ezartzea arautzeko baldintzak). Ikusi IV. titulu berria.