2016ko ekainaren 27ko akta

1.- Aurreko akta onartzea.

2.- Tolosa “Gaztelako ate birgaitzeko” proiektua eta obrak kontratatzeko baldintza plegua onartzea.

3.- Tolosako Zezen-plaza zaharberritzeko proiektuaren lehenengo faseko obrak kontratatzeko baldintza plegua onartzea./ Aprobación del Pliego de Condiciones para la contratación de las obras de la primera fase del proyecto de reforma de la plaza de Toros.

4.- Tolosako parke, lorategi, berdegune eta kaleko zuhaitzen mantentze-lanak egiteko zerbitzuaren esleipena./ Adjudicación del servicio de mantenimiento de parques, jardines, zonas verdes y arbolado viario del municipio de Tolosa.

5.- Ondasun Higiezinen gaineko zerga. Errekargua.

6.- 20/2016  zenbakia duen faktura-zerrenda.

Gobernu batzarreko akta eskuratu