2021eko azaroaren 23ko akta

1. Akta hau onartzea: 2021eko azaroaren 9ko ohiko bilkurakoa.

2. Onartzea Tolosako Udaleko 2021 ekitaldiko lan eskaintza publikoa.

3. Onartzea Tolosako udaleko ofizial eta ofizial orde plazak betetzeko hautaketa jardunbidea arautuko duten oinarriak eta deialdia.

4. Tolosako Udalaren eta Arantzazulaben arteko elkarlanerako hitzarmena onartzea.

5. Dekretu hauen berri ematea:
    2021/1857 Dekretua: 2021/44 faktura zerrenda.

Gobernu batzarreko akta eskuratu