2021eko irailaren 20ko akta

1. Akta hau onartzea: 2021eko irailaren 7ko ohiko bilkurakoa.

2. Tolosako Hiri Antolamenduko Plan Orokorrako 6.1 San Cosme eta San Damian azpiesparruko urbanizazio proiektuaren hasierako onespena.

3. 2021/1515 Alkatetza dekretuaren berri ematea: CHC COR Comercializador de Referencia, S.L. enpresarekin sinatutako zerbitzu-kontratua aldatzea.

4. Dekretu hauen berri ematea:
   2021/ 1490 Dekretua: 2021/34 eta 2021/35 faktura zerrendak.

Gobernu batzarreko akta eskuratu