Irabazi asmorik gabeko Elkarteen Erregistroa arautuko duen arautegia

Tolosako Udalbatzak 00-09-25eko osoko batzarraldian hasierako izaeraz onartu zuen herriaren onerako irabazi asmorik gabeko Elkarteen Erregistroa arautuko duen arautegiaren onarpena, eta horren aurrean inolako murtzilo edo iradokizunik aurkeztu ez denez, behin-betikoz onartutzat geratu da, eta hori berori jendeaurrera jakitera ematen da apirilaren 2ko 7/85 Legeko 70.artikuluko 2.zenbakian xedatuaren indarrez, Erregelamenduaren behin betiko testua, iragarki honi jarraian datorkiona izanik.

Ikusi Arautegia