Oinezkoen eta Ibilgailuen Zirkulaziorako Udal Ordenantza

Udalbatzak, 2012ko azaroaren 27an egindako Osoko Bilkuran, behin- behineko onarpena eman zion Oinezkoen eta Ibilgailuen Zirkulazio Ordenantzari.

Arau hori jendaurrean egon zen 30 egunetan eta denbora horretan alegazio bat egon da.

Udalbatzak, 2013ko urtarrilaren 29 erabaki zuen ez onartzea eta behin betiko onartu zuen aipatutako Ordenantza. Ondorioz, testuaren eduki osoa argitaratzen da.