Merkataritza, Feriak eta Turismoa

Zeregin hauek ditu Departamentu honek:

Arloko informazioa

Aurrez aurre, telefonoz edo bide telematikoz elkarte eta herritarrei informazioa ematea eta kontsultei erantzutea.

Merkataritza

 • Merkataritza jarduera sustatzea, Tolosa&Co elkartearekin lankidetzan.
 • Tolosako merkataritzak aurrera eramaten dituen ekintzen egitarauen berri ematea.
 • Enpresen etengabeko prestakuntza bultzatzea.
 • Enpresen transmisioan laguntza ematea.
 • Lokal hutsen dinamizazioa.

Feriak

 • Larunbateko azoken kudeaketa.
 • Azoka berezien antolaketa eta koordinazioa.

Turismoa

 • Tolosako produktu turistikoak definitzea eta kudeatzea.
 • Turismoaren inguruko informazioa, agenda.

Plangintza partekatua

Lankidetza publiko-pribatua sustatu udalak hiri-ekonomiaren dinamizazio lidergoa hartuz eta sektoreen arteko topaguneak bultzatuz

Ekintzen garapena ebaluatzeko erreferentziazko jarduera:

 • BID (business initiative directions)  ari buruz 2 bilera eduki.
 • Sektore ezberdinen arteko proiektu bateratua.

 

Betetze maila

%50
50
Kontsumitzaileen iritzia barneratu suspertzen diren proiektuetan

Ekintzen garapena ebaluatzeko erreferentziazko jarduerak:

 • Hiri Ekonomia Mahaiaren 8 bilera urtean. Era berean, bermatu behar da emakume eta gizonen parte-hartzea orekatua izango dela.
 • Hiri ekonomiaren mahaitik 3 proiektu bateratu martxan jarri.
 • Hiri Ekonomia mahaia kudeatzeko eredu berritzaile bat.
 • Kontsumitzaileen iritzia barneratu suspertzen diren.
 • Zerbitzu berri bat eskaini merkatarientzat.
 • Kontsumitzaileen iritzia ekonomia mahaian barneratu.

 

Betetze maila

%50
50
Merkataritza, ekoizle-baserritar eta zerbitzu enpresen lehiakortasuna indartu

Ekintzen garapena ebaluatzeko erreferentziazko jarduera:

 • Enpresen lehiakortasuna bultzatuko duen programa bat martxan jarri Tolosan.
 • Enpresen transmisioa lagunduko duen programa bat martxan jarri.
 • Enpresak laguntzeko profesionalen kontratazioaren laguntza ekonomikoa baserritar eta merkatari elkarteei.

Betetze maila

%75
75
Hiri atsegina egin bertako zein kanpoko erosleentzat

Ekintzen garapena ebaluatzeko erreferentziazko jarduera:

 • Lokal hutsak kudeatzeko proiektua martxan jarri.
 • Seinaleztapenen estudio bat egin.
 • Seinale guztiak berritu.
 • Nafarroa Etorbideko obraren ondorioz bi bilera antolatu merkatariekin.
 • Smart City proiektuak.

Betetze maila

%75
75
Kontsumitzaileak tolosara etortzea erraztu harrera elementu eta harrera ekipamenduak landuz

Ekintzen garapena ebaluatzeko erreferentziazko jarduera:

 • Hotel bat irekitzeko lehiaketa martxan jarri.
 • Aterpetxearen estudioa egin.
 • Aparkalekuen enpresarekin merkataritzaren sektorearentzat onuragarria izango den akordio bat lortu.
 • Aparkalekuen seinaleztapena berrabiarazi.

Betetze maila

%50
50
Tolosa erakargarri egin erosle eta turistentzat

Ekintzen garapena ebaluatzeko erreferentziazko jarduera:

 • Tolosako Azoka berrantolatzeko estudio bat egin.
 • Bertako produktuak sustatzeko jarduera ziklo bat antolatu.
 • Tolosako Azoka gaztetzeko proiektu bat martxan jarri.
 • Azokako azpiegiturak berritu.
 • Larunbat arratsaldeak dinamizatzeko proiektu bat landu Tolosa&Co-rekin batera.
 • Lehen eta hirugarren sektorearen arteko proiektu amankomun bat sustatu.
 • Azokako produktuak saltzeko kanal berri bat sortu.
 • Azoka berezi antolatu.
 • Azoka berri bat antolatu.

Betetze maila

%75
75
Kanpoko bezeroak (turistak) Tolosara erakarri

Ekintzen garapena ebaluatzeko erreferentziazko jarduera:

 • Tolosa promozionatzeko euskarriak ekoiztu (web, spot, koadernoa…). Dokumentu, publizitate edo beste edozein materialetan hizkuntza eta irudi ez-sexistak erabiliko dira.
 • Bilera teknikoak beste herrietako turismo enpresa eta erakundeekin.
 • Turismo foroetan Tolosaren presentzia bermatu.
 • Produktu Turistiko definitu.
 • Donostiako turista Tolosara erakartzeko proiektu bat garatu Donostian.
 • Tolosa sustatzeko aurkezpen bat egin Donostian.

Betetze maila

%100
100
Tolosako hirugarren sektorea eta tokiko bezeroen fidelizazioa lortu: lotura estuagoak finkatu eta harreman berriak sortu

Ekintzen garapena ebaluatzeko erreferentziazko jarduera:

 • Bezeroen Fidelizazio sistema ezberdinak aztertzeko ikerketa bat egin
 • Fidelizazio sistemen balorazio txosten bat egin.
 • Tolosako hirugarren sektoreko enpresen Datu basea eguneratu.
 • Urteko akordio bat merkataritza sustatzen duen elkarte batekin.
 • Bezeroen Datu Base bat sortu, jabe eta langileen sexu aldagaia kontuan izanik.
 • Teknologia erabili fidelizaziorako.
 • Bazkide eta bezeroentzat balio zerbitzua berri bat sortu
 • Zerbitzu berritzaile bat eskaini

Betetze maila

%50
50