Ohiko Osoko Bilkura irailaren 29an, 19:30ean batzar-aretoan

Tolosako Udala
2022/09/26 | Idazkaritza

Udalak Ohiko Osoko Bilkura egingo du irailaren 29an, osteguna, 19:30ean, Tolosako Udaletxeko batzar-aretoan, honako gai-zerrenda honekin:

 

1. Akta hau onartzea:

2022ko uztailaren 28ko Ohiko Osoko Bilkurakoa.

2. Hasieraz onartzea Tolosako Udalean etxebizitzak alokatzeko dirulaguntzak emateko oinarriak arautzen dituen ordenantzaren aldaketa.

3. Ofizioz berrikusteko prozedurari hasiera ematea onartzea, 2020ko Enplegu Publikoaren Eskaintzaren deuseztasun-erreklamazioari eta administrarien lau plaza hautatzeko prozesuari dagokienez.

4. Itxitako ekitaldiko fakturaren onarpena.

5. Hasierako onarpena ematea 2022ko dirulaguntzen eranskina aldatzeko 3-2022 proposamenari.

6. Hasieraz onartzea 2022-12 kreditu aldaketarako espedientea, kreditu gehigarrien modalitatekoa.

7. Berrestea 2022/2212 eta 2022/2240 Alkatetza Dekretuak: 566/2022 errekurtso arruntean agertzea, eta abokatua eta prokuradorea izendatzea.

8. Onartzea CIDE CHC eta CIDE COR enpresekin, elkarren arteko adostasunez, kontratuak suntsiaraztea.

9. Tolosako udalerrian jenderik gabeko etxebizitzak eraberritzeko dirulaguntzen bidez alokairu soziala bultzatzeko ordenantza arautzailea behin betiko onartu izanaren berri ematea.

10. Kreditu aldaketen berri ematea:

- 2022/10 kreditu aldaketa, kreditu gehigarrien modalitatean.

- 2022/11 kreditu aldaketa, kreditu gaikuntzaren modalitatean.

11. Galderak eta eskaerak

 

Tolosar guztiak gonbidatuta daude ekitaldira.