Ohiko Osoko Bilkura, ostegunean, irailaren 26an, 19:30ean Udalbatza Aretoan

Tolosako Udala
2019/09/24 | Idazkaritza

Ostegun honetan, irailaren 26an, Udalak Ohiko Osoko Bilkura ospatuko du arratsaldeko 19:30ean, Udaletxeko batzar-aretoan.

Gai zerrenda:
1. Ondorengo akta onartzea: 2019ko uztailaren 19ko Aparteko Osoko Bilkurakoa.
2. Tolosako Udaleko Lanpostuen Zerrendaren aldaketa behin behineko izaeraz onartzea.
3. Hasierako onarpena ematea, 2020.urterako ordenantza fiskal honen aldaketari: Ordenantza orokorra, zergak eta zuzenbide publikoaren bestelako sarrerak kudeatzeko eta biltzeko.
4. Hasierako onarpena ematea, 2020.urterako ordenantza fiskal honen aldaketari: Ondasun Higiezinei buruzko Zerga erregulatzen duen Ordenantza Fiskala.
5. Hasierako onarpena ematea, 2020.urterako ordenantza fiskal honen aldaketari: Trakzio Mekanikodun ibilgailuen gaineko Zerga arautzen duen ordenantza Fiskala.
6. Hasierako onarpena ematea, 2020.urterako ordenantza fiskal honen aldaketari: Eraikuntza, Instalazio eta Obren gaineko Zerga arautzen duen Ordenantza Fiskala.
7. Hasierako onarpena ematea, 2020.urterako ordenantza fiskal honen aldaketari: Hiri izaerako lurren balio gehikuntzaren gaineko zerga arautzen duen Ordenantza Fiskala.
8. Hasierako onarpena ematea, 2020.urterako ordenantza fiskal honen aldaketari: Zerbitzu publikoak eskaini eta jarduerak burutzegatiko tasak arautzen dituen Ordenantza Fiskala.
9. Hasierako onarpena ematea, 2020.urterako ordenantza fiskal honen aldaketari: Herri jabari publikoaren erabilera pribatiboari eta haren aprobetxamendu bereziari dagozkien tasen Ordenantza Fiskala.
10. Hasierako onarpena ematea, 2020.urterako ordenantza fiskal honen aldaketari: Zerbitzuak eman edo udal jarduerak burutzeagatiko prezio publikoak arautzen dituen ordenantza.
11. Hasierako onarpena ematea 2019/13 kreditu gehigarriari.
12. Itxitako ekitaldietako ordainagiriak onartzea.
13. Akats zuzenketa honen berri ematea: Gizarte Zerbitzuen eta Ogasunaren alorreko lankidetzarako eta garapenerako diru-laguntzak arautzen dituen ordenantza espezifikoaren eta bere eranskinen aldaketaren testuak izandako akatsen zuzenketa.
14. Batzorde informatiboen osaketa: zinegotzien eta taldeen zerrenda.
15. Batzorde informatiboei buruzko dekretuen berri ematea: 2019/1469 eta 2019/1470.
16. 2019/1390 Dekretuaren berri ematea: Delegazioaren abokazioa.
17. Alkatetzako dekretu hauen berri ematea: 2019ko maiatzaren 2tik abuztuaren 31ra (2019/692-2019/1.416)
18. Mozioa, aldaketa klimatikoaren aurkako konpromisoak hartzeko.
19. Mozioa, Nafarroako erdialdeko uholde larrien aurrean.
20. Galderak eta eskaerak.