Ohiko Osoko Bilkura otsailaren 23an, 19:30ean batzar-aretoan

Tolosako Udala
2022/02/21 | Idazkaritza

Udalak Ohiko Osoko Bilkura egingo du otsailaren 23an, asteazkena, 19:30ean, Tolosako Udaletxeko batzar-aretoan, honako gai-zerrenda honekin:
1.    Ondorengo akta hau onartzea:
    2022ko urtarrilaren 27ko Ohiko Osoko Bilkurakoa.
2.    Giza baliabideak arrazionalizatzeko programa: hasierako onarpena ematea 2022. urteko plantilla organikoari eta lanpostu zerrendari.
3.    Onartzea hiri-lurren balio gehikuntzaren gaineko zergaren ordenantza fiskalaren aldaketa.
4.    Onartzea 2020-2022 Tolosako Udalaren Dirulaguntzen Plan Estrategikoren aldaketa.
5.    Tolosako udal kirol-instalazioen kudeaketa integralerako zerbitzuen emakida-kontratua adjudikatzea.
6.     Onartzea Tolosako Udalaren eta VISESA sozietate publikoaren arteko lankidetza-hitzarmena, errentamendu araubide iraunkorreko babes publikoko 111 etxebizitza eraikitzeko Tolosako HAPOko «20.1-Amarotz-Paper fabrika» hirigintza eremuko P-1 lursailean.
7.    Berrestea 2022/239 Alkatetza Dekretua, zeinaren bidez, Udalak legezko ordezkaritza ematen duen Eulen SAk Euskal Autonomia Erkidegoko Auzitegi Nagusiko Administrazioarekiko Auzien Salan hasitako 67/2022 prozedura arruntean, KEAOren ebazpenaren aurka, zeinak udal eraikinak garbitzeko kontratua esleitzeko erabakiaren aurkako errekurtsoa ezetsi zuen.
8.    Berrestea 2022/403 Dekretua, zeinaren bidez Kirolzer SL merkataritza-sozietateari sarbidea ematen zaion, dagokion prozedura-unean, Tolosako udal kirol instalazioen kudeaketa integralari buruzko espedientea kontsultatzeko.
9.    Berrestea Alkatetzaren 2022/129 Dekretua zuzentzen duen 2022/402 Alkatetza Dekretua. Dekretu hartan, alkate-lehendakariak kontratazio-organo gisa zituen eskumen guztiak Antolaketa Lan-Esparruko zinegotziaren esku utzi zituen, eta kontratazio-mahai iraunkorraren osaera aldatu zuen, alkate-lehendakariaren eskumeneko kontratazioetan laguntzeko organo gisa.
10.    Onartzea organo kolegiatuetako ordezkarien izendapenak.
11.    Berri ematea EAJ/PNV udal taldeko kide eta ordezkoen aldaketa batzorde informatibo eta Berdintasun Kontseiluan.
12.    Alkatetza dekretu hauen hauen berri ematea:
-    2022/151: Alkateordeen izendapenak.
-    2022/152: Tokiko Gobernu Batzarreko kideen izendapena.
-    2022/281: Zinegotzi delegatuen  izendapena eta eskumenen delegazioak
13.    Behin betiko onartu izanaren berri ematea:  Kiroletako ordenantza espezifikoaren dirulaguntza. 1. eta 2. eranskinen oinarri berriak.
14. Berri ematea: 1/2022 kreditu aldaketaren espedientea
15. Galderak eta eskaerak.
Tolosar guztiak gonbidatuta daude ekitaldira.