Ohiko Osoko Bilkura urriaren 29an, ostegunean, 19:30ean batzar-aretoan

Tolosako Udala
2020/10/27 | Idazkaritza

Udalak Ohiko Osoko Bilkura egingo du  urriaren 29an, osteguna, 19:30ean, Tolosako Udaletxeko batzar-aretoan, honako gai zerrenda honekin:
1.    Ondorengo aktak onartzea:
    2020ko uztailaren 30ko Ohiko Osoko Bilkurakoa.
    2020ko irailaren 24ko Ohiko Osoko Bilkurakoa (Akta elektronikoa).
2. Hasierako onarpena ematea 2021eko egutegi fiskaleko aldaketa honi: Zergak eta zuzenbide publikoaren bestelako sarrerak kudeatzeko eta biltzeko Ordenantza Orokorraren aldaketa.
3.    Hasierako onarpena ematea aldaketa honi: 2020ko Dirulaguntzen eranskinaren 3/2020 aldaketa.
4.    Hasierako onarpena ematea erregelamendu honi: COVID-19aren ondoriozko konfinamendu-kasuetan, osoko bilkuretan eta gainontzeko organo kolegiatuetan tokiko ordezkarien parte-hartze telematikoa ahalbidetzeko erregelamendua.
5.    Behin betiko onespena ematea Tolosako ondasun babestuen hirigintza katalogoaren aldaketari.
6.    Onartzea osasun krisian ostalaritzako jarduerei lotutako terrazen azalerak handitzeko baldintzak ezartzen dituen 2020/740 Alkatetza Dekretua berrestea eta haren eragina luzatzea.
7.    Kreditu aldaketa hauen berri ematea:

2020/1625 Alkatetza Dekretua, 9/2020 kreditu aldaketarako espedienteari dagokiona.
2020/1626 Alkatetza Dekretua, 10/2020 kreditu aldaketarako espedienteari dagokiona.
2020/1627 Alkatetza Dekretua, 11/2020 kreditu aldaketarako espedienteari dagokiona.
8.    Alkatetzako dekretu hauen berri ematea:
    2020ko irailaren 1etik 30era (2020/1351.-2020/1541).
9.    Tolosako EHBILDUk aurkezten duen mozioa, udal foru funtsa eta zorpetzearen inguruan.
10.Galderak eta eskaerak.