Ohiko Osoko Bilkura urtarrilaren 27an, 19:30ean batzar-aretoan

Tolosako Udala
2022/01/24 | Idazkaritza

Udalak Ohiko Osoko Bilkura egingo du urtarrilaren 27an, osteguna, 19:30ean, Tolosako Udaletxeko batzar-aretoan, honako gai-zerrenda honekin:
1.    Ondorengo akta hau onartzea:
    2021eko abenduaren 23ko Ohiko Osoko Bilkurakoa.
2.    Xarles Iturbe Pasaban jaunak zinegotzi kargua hartzea.
3.    Onartzea, 2022. urterako, udal langileen eta  dedikazioz aritzen diren korporazioko kideen ordainsarien igoera.
4.    Tolosako Udaleko zinegotzien dedikazioaren araubidea aldatzea.
5.    Hasierako onespena ematea Tolosako Udaleko giza baliabideak arrazionalizatzeko programaren lehen atalari.
6.    Onartzea Tolosako Udalaren eta Gipuzkoako  Ur Kontsortzioaren arteko uraren ziklo osoaren kudeaketarako kudeaketa agindua  eta  hura arautzen duen hitzarmena.
7.    Behin betiko onespena ematea “13. Laskoain” esparruko “13.1 San Frantzisko pasealekua 37” azpiesparruko xehetasun-azterlanari.
8.    Azkendutzat ematea “13.1 San Frantzisko pasealekua 37” azpiesparruaren garapenerako sinatutako hirigintzako hitzarmena.
9.     2022/97 Alkatetza Dekretuaren berri ematea:  Etxez etxeko laguntza zerbitzuaren lizitazioan CASER RESIDENCIAL, S.A.U. enpresak bidalitako langile subrogagarrien behin betiko zerrenda argitaratzea eta eskaintzak eta proposamenak aurkezteko epea 2022ko otsailaren 28 arte luzatzea.
10.     Galderak eta eskaerak.
Tolosar guztiak gonbidatuta daude ekitaldira.