Osoko Bilkura maiatzaren 14an, asteartea, 20:00etan Udalbatza Aretoan

Tolosako Udala
2019/05/13 | Idazkaritza

Udalak Ohiko Osoko Bilkura egingo du maiatzaren 14an, asteartea, iluntzeko 8etan, Tolosako Udaletxeko batzar-aretoan, honako gai zerrendarekin

  1. Batzar Unibertsal orokorraren funtzioetan,  Tolosa Lantzen SA Sozietateko 2018ko ekitaldiari dagozkion urteko kontuen onarpena.
  2. Ondorengo aktak onartzea: 2019ko otsailaren 26ko  Ohiko Osoko Bilkurakoa / 2019ko apirilaren 10eko  Ohiko Osoko Bilkurakoa / 2019ko apirilaren 29ko  Aparteko Osoko Bilkurakoa.
  3. Hasieraz onartzea gizarte zerbitzuen,  osasunaren eta nazioarteko lankidetzaren alorreko dirulaguntzak arautzen dituen ordenantzaren aldaketa.
  4. Udal langileen zein erabateko dedikazioarekin edo dedikazio partzialarekin aritzen diren Korporazioko kideen ordainsarien igoera onartzea.
  5. Onartzea Tolosako Hiri Ordenazioko Plan Orokorreko 12.1 Azpiesparruan —Alondegia— dagoen lurzoru zati baten erabilera eta luperketa Gipuzkoako Foru Aldundiari lagatzea.
  6. Alkatetzako dekretu hauen berri ematea: 2019ko martxoaren 1etik apirilaren 30era (2019/372-2019/691).
  7. Galderak eta eskaerak.

www.tolosa.eus -en jarrai dezakezu ZUZENEAN.