2019ko zerga eta tasen egutegia onartu du Tolosako Udalak

Tolosako Udala
2018/10/10 | Ogasuna
  • Hiru zatitan banatu da egutegia: urtean behin kobratzen diren zergak, hilean behin kobratzen direnak, eta salbuespen eta hobariak.
  • Ordainketak www.tolosa.eus web orriaren bitartez edo banku eta aurrezki kutxen bitartez burutu daitezke.
  • Udal tasa, zerga eta prezio publiko ia guztiak abuztuko KPIaren arabera igoko dira, %2,25, hondakinen tasa izan ezik, azken hau, azken urteetan bezalaxe %5 igoko baita.

Pasa den iraileko Osoko Bilkuran onartu zituen Udalbatzak 2019ko ordenantza fiskalak, eta horrekin bat, dagokion kobrantza egutegia. Udal tasa, zerga eta prezio publiko ia guztiak abuztuko KPIaren arabera igoko dira, %2,25, hondakinen tasa izan ezik, azken hau, azken urteetan bezalaxe %5 igoko baita. Hori oinarri, hiru zatitan banatu da egutegia: urtean behin kobratzen diren zergak, hilean behin kobratzen duirenak, eta salbuespen eta hobariak. Atxikita egutegia.

Honela burutu daiteke ordainketa:

  • Udal webgunearen bitartez, www.udala.tolosa.eus, tramiteak atalean.
  • Kutxa automatikoen bitartez, halako zerbitzua duten kreditu erakundeetan.
  • Banku eta aurrezki kutxetako bulegoak, etxera bidalitako ordainagiri osoa aurkeztuta.
  • Banku bitartez helbideratuta.

Helbideratutako ordainagiriak borondatezko epearen azken egunean kobratuko dira, eta web orriaren bitartez kontsultatu ahal izango da. Helbideratu gabeko ordainagiriak ordaintzeko jakinarazpenak posta arruntez bidaliko dira zergadunek adierazitako zerga helbideetara.

Kontuhartzailetza sailetik ohartarazi dute borondatez ordaintzeko epea amaitzerakoan hasiko dela ordaindu gabeko zorrak behartze bidez kobratzeko aldia, arauzko gainkargak, berandutze interesak eta, halakorik egonez gero, kostak ere gehituta.

Egutegia

Urtean behin ordaintzen diren zergen epeak honakoak dira:

KONTZEPTUA

ORDAINTZEKO BORONDATEZKO EPEA

HELBIDERATUTAKO ERREZIBOAK

CONCEPTO

PLAZO DE PAGO VOLUNTARIO

COBRO DE RECIBOS DOMICILIADOS

 

 

 

Urtean behin ordaintzen diren zergak

 

 

Tributos de periodicidad anual

 

 

 

 

 

- Ibilgailuen zerga

- Impuesto sobre vehículos

Martxoak 1- Apirilak 15

1 de Marzo -15 de Abril

Borondatezko epearen azken egunean

Ultimo día del periodo voluntario

 

 

 

- Ondasun higiezinen zerga

- Impuesto sobre Bienes Inmuebles

Maiatzak 15- Uztailak 1

15 de Mayo – 1 de Julio

Borondatezko epearen azken egunean

Ultimo día del periodo voluntario

 

 

 

- Jarduera ekonomikoen zerga

- Impuesto s/ Actividades Económicas

Urriak 1 – Azaroak 11

1 de Octubre – 11 de Noviembre

Borondatezko epearen azken egunean

Ultimo día del periodo voluntario

 

 

 

- Zaborren tasa .

- Tasa de Basuras

Tarifa fikoa:

Ekainak 3 – Uztailak 8

3 de Junio – 8 de Julio

Borondatezko epearen azken egunean

Ultimo día del periodo voluntario

 

 

 

- Ibilgailuen sarbide eta pasabideen tasa

-Tasa de entrada vehículos y vados

 

-Kutxazain automatikoen tasa

- Tasa de cajero automático

 

 

Ekainak 3 – Uztailak 8

3 de Junio – 8 de Julio

Borondatezko epearen azken egunean

Ultimo día del periodo voluntario

 

Borondatezko epearen azken egunean

Ultimo día del periodo voluntario

 

 

 

Hilean behin kobratzen diren zergen epealdia:

KONTZEPTUA

ALDIA

ORDAINTZEKO BORONDATEZKO EPEA

HELBIDERATUTAKO ERREZIBOAK

CONCEPTO

PERIODO

PLAZO DE PAGO VOLUNTARIO

COBRO DE RECIBOS DOMICILIADOS

 

 

 

 

Hilean behin ordaintzen diren zergak

Tributos de periodicidad mensual

 

 

 

 

 

 

 

- Etxez etxeko laguntza

- Asistencia domiciliaria

Hilean behin

Mensual

Hurrengo hileko 2. astea

2ª semana del mes siguiente

Borondatezko epearen azken egunean

Último día del periodo voluntario

 

 

 

 

 

 

 

 

Ondorengo salbuespen eta hobarien eskaeren epeak honakoak dira:

KONTZEPTUA

CONCEPTO

 

ESKAERA EPEA

PLAZO DE SOLICITUD

 

Ondasun higiezinen zerga. Familia ugariaren hobaria

Impuesto Bienes Inmuebles. Bonificación familias numerosas

 

Ibilgailuen zerga.

 

Bonificaciones vehículos históricos

Bonificación vehículos de motor eléctrico.

Bonificación familias numerosas

Bonificación vehículos híbridos

 

 

 

Zaborren tasa. Hobariak.

Tasa de recogida de basuras. Bonificaciones

 

 

 

 

 

 

 

 

Urtarrilak 1- Otsailak 15

1 de enero - 15 de febrero