Ohiko Osoko Bilkura otsailaren 25ean, ostegunean, 19:30ean batzar-aretoan

Tolosako Udala
2021/02/23 | Idazkaritza

Udalak Ohiko Osoko Bilkura egingo du  otsailaren 25ean, osteguna, 19:30ean, Tolosako Udaletxeko batzar-aretoan, honako gai zerrenda honekin:
1. Akta hau onartzea:
    2021eko urtarrilaren 28ko Ohiko Osoko Bilkurakoa (Akta elektronikoa).
2. Hasierako onarpena ematea Tolosako Udaleko langileek modalitate ez presentzialean, telelanaren bidez,  jarduteko araudiari.
3. Hasierako onarpena ematea Tolosako Udaleko aldi baterako lan poltsa kudeatzeko araudiari.
4. Hasierako onarpena ematea zerbitzu publikoak eskaini eta jarduerak burutzeagatiko tasak arautzen dituen ordenantzaren aldaketari eta prezio publiko berria onartzea. 3.1.9 eranskina. Etxez etxeko laguntza zerbitzua.
5. Hasierako onarpena ematea Zerbitzu publikoak eskaini eta jarduerak burutzeagatiko tasak arautzen dituen ordenantzaren aldaketari.  Hondakinen bilketa.
6. Hasierako onarpena ematea herriko jabari publikoaren erabilera pribatiboari eta haren aprobetxamendu bereziari dagokien tasen ordenantza fiskalaren  aldaketari.
7. Onartzea Tolosako Udalaren zentro sozio-kulturala ustiatzeko zerbitzu-kudeaketaren kontratua luzatzea eta covid-19aren pandemiak sortutako egoeraren ondorioz indemnizazioaren eskaera.
8. Mozioa: 2021eko martxoaren 8a, Emakumeen Nazioarteko Eguna.
9. Galderak eta eskaerak.