Ohiko Osoko Bilkura urtarrilaren 28an, ostegunean, 19:30ean batzar-aretoan

Tolosako Udala
2021/01/25 | Idazkaritza

Udalak Ohiko Osoko Bilkura egingo du  urtarrilaren 28an, osteguna, 19:30ean, Tolosako Udaletxeko batzar-aretoan, honako gai zerrenda honekin:
1.    Ondorengo akta onartzea:
    2020ko abenduaren 18 Ohiko Osoko Bilkurakoa (Akta elektronikoa).
2.    Onartzea udal langileen eta dedikazioa duten korporaziokideen ordainsari-igoera, 2021. urtekoa.
3.    Hasierako onespena ematea Agaramundu 7ko eraikineko araubide orokorreko babes ofizialeko etxebizitzen oinarri arautzaileen aldaketari.
4.    Onartzea Soldadu 8ko soberako lurzatia Udal Ondasunen erroldan sartzea.
5.    Hasierako onarpena ematea Tolosako etxez etxeko laguntza zerbitzua arautzen duen  Erregelamenduari.
6.    Hasierako onarpena ematea Tolosako Udaleko Euskararen Aholku Kontseilua arautzen duen Erregelamenduari.
7.     Behin betiko onespena ematea Generoaren ikuspegia txertatua duen Tolosako Hiri Mugikortasun Jasangarrirako Planari.
8.    Behin betiko onespena ematea Samaniego Ikastetxeko lursailean (P4) estalpe bat eraiki ahal izateko xehetasun azterlanari.
9.    Behin betiko onespena ematea Orixe institutuaren lursailean (P2) institutu berria eraiki ahal izateko xehetasun azterlanari.
10.    Behin betiko onespena ematea “18. Apatttaerreka“ hirigintza esparruko “18.1 Tolosa-Ibarrako lurrak” azpiesparruko Hiri Antolamenduko Plan Bereziari.
11.    Plan honen onespenaren berri ematea: Tolosako Adikzioen II. Tokiko Plana 2021-2025.
12.    Kreditu aldaketa honen berri eman:

    16/2020 kreditu aldaketarako espedienteari dagokiona,  kreditu transferentzien modalitatekoa.
13.    Alkatetzako dekretu hauen berri ematea:
    2020ko abenduaren 1etik 30era (2020/1961-2020/2161).
14. Etxerat elkartearen mozioa.
15.    EHBILDU taldeak aurkeztutako mozioa: Eusko Jaurlaritzari Udalentzako ezohiko funtsa berezi gehigarriaren eskaria.
16.    EHBILDU taldeak aurkeztutako mozioa: Gizarte Zerbitzuen Euskal Sistema arreta-sare publiko antolatu gisa defendatzea.
17.    Galderak eta eskaerak.